Što je REACH?

REACH

 
Što je REACH?
REACH je nova europska regulativa za hemijske supstance. Ova kratica stoji za registraciju, evaluaciju, autorizaciju, restrikciju i hemikalije. Temelj REACH-a je da kompanija mora znati rizike svih proizvedenih materijala i odrediti sve mjere kontrole tih rizika. Provođenjem REACH-a odgovornost za adekvatnu kontrolu rizika hemijskih supstanci prelazi s vlade na same kompanije.

 

Koji je cilj REACH-a?
Cilj REACH-a je garancija visokog nivoa sigurnosti tokom proizvodnje i upotrebe hemijskih supstanci za ljude i okoliš. REACH će omogućiti dostupnost više informacija o korištenim supstancama. Poboljšat će se komunikacija o njima između proizvođača i krajnjeg korisnika.

 

Koje su obveze?
Proizvođači, distributeri i uvoznici imaju obvezu registrovati supstance s nizom detalja o njihovoj sigurnosti za ljude i okoliš. Nekoliko termina i zahtjeva može se primijeniti za dubinu detalja. To na primjer ovisi o količini i štetnim karakteristikama materijala. Kompanije moraju međusobno razmjenjivati informacije o mogućnostima kontrole rizika. Za pripremu registracije korisnici supstanci (kao što su primjerice ljepila, silikoni i premazi) moraju dobavljačima dati informacije. Na najopasnije kemijske supstance stavit će se zabrana. Europska Unija može pod strogim uvjetima dopustiti njihovu autorizaciju za proizvodnju i korištenje.

 

Što je planiranje?
Regulativa REACH primjenjivat će se od 1. srpnja. Prije 1. prosinca 2008. godine sve će supstance morati biti registrirane u registracijskom uredu REACH-a u Finskoj. 1. decembra 2010. godine moraju biti poznati rizici svih najopasnijih supstanci. 1. srpnja 2018. godine moraju se implementirati sve supstance za REACH.

 

Što REACH znači za potrošača?
U budućnosti će za sve proizvode koje koristite jasno biti navedeni svi rizici po zdravlje i okolinu. Kako su mnoge primjene u industriji ljepila i silikon iste, industrija ljepila i silikona sastavit će niz takozvanih “scenarija u slučaju generičkog izlaganja” i poslati ga dobavljačima sirovina. Tada će Bison tražiti svoje dobavljače sirovina da registruju korištene supstance i po potrebi ih testiraju na način na koji se te supstance koriste. Krajnji rezultat cijelog procesa bit će čišća okolina te sigurniji rad i društvena klima.

 

Ima li i mana?
Da! Zbog visokih troškova istraživanja i/ili velikog rizika, postoji mogućnost da će neke supstance biti maknute s tržišta. To može imati posljedice na dostupnost proizvoda.

 

Što Bison radi kako bi to spriječio?
Bison je počeo analizirati rizike. Na temelju saznanja koje ima do sada, Bison ispituje:
klasifikaciju opasnosti određene supstance,
jedinstvenost te supstance za svoje proizvode,
mogućnost da ta supstanca neće biti registrovana te da će posljedično biti maknuta s tržišta.

Bison će tu analizu upotrijebiti kako bi Vam na vrijeme ponudio alternativu.

 

Gdje saznati više informacija o REACH-u?
www.reachcentrum.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/reach (german/english/french)
http://ecb.jrc.it/reach

 

Bison vjeruje da su vam ove informacije zadovoljavajuće. Kako bi odgovorio na Vaša pitanja što je bolje moguće te kako bi Vam dao dobre savjete, Bison je pokrenuo projektnu grupu REACH. Ukoliko trebate više informacija, kontaktirajte Bison na reach.du@bison.boltongroup.nl. Bison će dati sve od sebe da Vam da tačnu informaciju!